• 3.0 HD

  苍狼之特战突击

 • 7.0 TC

  长津湖

 • 5.0 HD

  生死阻击

 • 1.0 全8集

  漫长归途

 • 4.0 HD

  新大头儿子和小头爸爸4完美爸爸

 • 2.0 HD

  兵临城下-虎贲

 • 1.0 更新至1集

  养家之人

 • 6.0

  余波

 • 4.0 HD

  赛德克·巴莱(上):太阳旗

 • 3.0 HD

  赛德克·巴莱(下):彩虹桥

 • 6.0 共30集,更新至25集

  美丽人生

 • 6.0 更新至47集

  不说再见

 • 4.0 HD

  幸存者1937

 • 4.0 HD

  美国叛徒:轴心莎莉的审判

 • 6.0 HD

  马克斯·马努斯

 • 4.0 HD

  马克斯·马努斯

 • 8.0 共40集,完结

  大浪淘沙

 • 4.0 HD

  纽约之战第二天

 • 6.0 共22集,完结

  英雄时代

 • 10.0 完结

  血誓

 • 3.0 HD

  抵抗行动

 • 8.0 HD

  残团

 • 10.0 HD

  少女从军记

 • 10.0 HD

  顶层楼房

 • 5.0 HD

  顶层楼房

 • 8.0 HD

  禁地2012

 • 7.0 HD

  胡巴尔少校

 • 1.0 HD

  对峙2014

 • 9.0 HD

  勇敢的米哈伊

 • 2.0 HD

  红线1982

 • 8.0 完结

  母亲

 • 5.0 HD

  陆军见习官

 • 8.0 HD

  布鲁克2010

 • 2.0 HD

  大进军——大战宁沪杭

 • 10.0 HD

  大进军——南线大追歼

 • 7.0 HD

  大转折——鏖战鲁西南

 • 8.0 HD

  大转折——挺进大别山

 • 10.0 HD

  平头日记

 • 1.0 HD

  古文明救兵

 • 2.0 HD

  维龙加

 • 3.0 HD

  圣战士3

 • 8.0 HD

  外交秘闻

 • 5.0 HD

  圣战士2:空降部队

 • 8.0 HD

  我是战士

 • 6.0 HD

  丐世英雄

 • 8.0 HD

  铁蹄下的村庄

 • 5.0 HD

  攻克柏林1950

Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved